Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Iné krajiny

Kázania - Video záznamy

Ewald Frank

Krefeld, Missions-Zentrum, August 31, 2019 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
česky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať
bulharsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, August 04, 2019 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
bulharsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, August 03, 2019 19:30

nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
taliansky Pozerať
polsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať
bulharsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, July 07, 2019 10:00

španielsky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať
bulharsky Pozerať
urdsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, July 06, 2019 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
španielsky Pozerať
česky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať
bulharsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, June 02, 2019 10:00

nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
bulharsky Pozerať
urdsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, June 01, 2019 19:30

nemecky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, May 05, 2019 10:00

francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
bulharsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, May 04, 2019 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
portugalsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, April 07, 2019 10:00

nemecky Pozerať
španielsky Pozerať
česky Pozerať
maďarsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
bulharsky Pozerať
urdsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, April 06, 2019 19:30

nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať
bulharsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, March 03, 2019 10:00

nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
taliansky Pozerať
polsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, March 02, 2019 19:30

francúzky Pozerať
česky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
bulharsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, February 03, 2019 10:00

anglicky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
maďarsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, February 02, 2019 19:30

taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať
bulharsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, January 06, 2019 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, December 02, 2018 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
česky Pozerať
maďarsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, December 01, 2018 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
slovensky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
bulharsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, November 03, 2018 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, October 07, 2018 10:00

anglicky Pozerať
taliansky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať
bulharsky Pozerať
urdsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, September 02, 2018 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, August 05, 2018 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
španielsky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
bulharsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, July 01, 2018 10:00

anglicky Pozerať
španielsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, June 30, 2018 19:30

anglicky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
česky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, June 03, 2018 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať
bulharsky Pozerať
urdsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, June 02, 2018 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať
bulharsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, May 06, 2018 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať
bulharsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, May 05, 2018 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať
bulharsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, April 01, 2018 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať
bulharsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, March 31, 2018 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať
bulharsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, March 04, 2018 10:00

anglicky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
rusky Pozerať
urdsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, March 03, 2018 19:30

anglicky Pozerať
taliansky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať
bulharsky Pozerať
urdsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, February 04, 2018 10:00

anglicky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, February 03, 2018 19:30

španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
bulharsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, January 07, 2018 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
španielsky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
bulharsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, January 06, 2018 19:30

nemecky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, December 02, 2017 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
portugalsky Pozerať
rusky Pozerať
urdsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, November 05, 2017 10:00

anglicky Pozerať
taliansky Pozerať
maďarsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
bulharsky Pozerať
urdsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, November 04, 2017 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
taliansky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
bulharsky Pozerať
urdsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, October 01, 2017 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať
bulharsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, September 30, 2017 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, September 03, 2017 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať
bulharsky Pozerať
urdsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, September 02, 2017 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať
bulharsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, August 06, 2017 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať
urdsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, August 05, 2017 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať
urdsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, July 02, 2017 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
slovensky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, July 01, 2017 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať
bulharsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, June 04, 2017 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, June 03, 2017 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, May 07, 2017 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať
urdsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, May 06, 2017 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať
urdsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, April 02, 2017 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať
urdsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, April 01, 2017 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať
urdsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, March 05, 2017 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať
urdsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, March 04, 2017 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať
urdsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, February 05, 2017 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať
urdsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, February 04, 2017 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať
urdsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, January 01, 2017 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, December 31, 2016 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, December 04, 2016 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať
urdsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, December 03, 2016 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať
urdsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, November 06, 2016 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, November 05, 2016 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, October 02, 2016 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať
urdsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, October 01, 2016 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať
bulharsky Pozerať
urdsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, September 04, 2016 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, September 03, 2016 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať
urdsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, August 07, 2016 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, August 06, 2016 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, July 03, 2016 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať
urdsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, July 02, 2016 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, June 05, 2016 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať
urdsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, June 04, 2016 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať
urdsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, May 01, 2016 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, April 30, 2016 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, April 02, 2016 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, March 05, 2016 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, February 07, 2016 10:00

anglicky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
polsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, February 06, 2016 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, January 03, 2016 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, January 02, 2016 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať
bulharsky Pozerať
bulharsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, December 06, 2015 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, December 05, 2015 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
maďarsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, November 01, 2015 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, October 04, 2015 10:00

nemecky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, October 03, 2015 19:30

anglicky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, September 06, 2015 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, September 05, 2015 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, August 02, 2015 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, August 01, 2015 19:30

nemecky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, July 05, 2015 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, July 04, 2015 19:30

nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
taliansky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, June 07, 2015 10:00

nemecky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, June 06, 2015 19:30

anglicky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, May 03, 2015 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, May 02, 2015 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, April 05, 2015 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, April 04, 2015 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, March 01, 2015 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, February 28, 2015 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, January 31, 2015 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, January 04, 2015 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, January 03, 2015 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, December 07, 2014 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, December 06, 2014 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, November 02, 2014 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, November 01, 2014 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, October 05, 2014 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, October 04, 2014 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, September 07, 2014 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, September 06, 2014 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, August 03, 2014 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, August 02, 2014 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

2014-07-19 11:00 - Brasov, Romania – english/romanian

anglicky Pozerať
rumunsky Pozerať

Ewald Frank - Bucarest 18.7.2014

anglicky Pozerať
rumunsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, July 06, 2014 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, July 05, 2014 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, June 01, 2014 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, May 31, 2014 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, May 04, 2014 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, May 03, 2014 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, April 06, 2014 09:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať
fínsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, April 05, 2014 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
fínsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, March 02, 2014 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, March 01, 2014 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, February 02, 2014 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, February 01, 2014 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, January 05, 2014 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
portugalsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, January 04, 2014 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, December 01, 2013 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, November 30, 2013 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, November 03, 2013 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, November 02, 2013 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, October 06, 2013 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, October 05, 2013 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, September 01, 2013 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať
fínsky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, August 31, 2013 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, August 04, 2013 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, August 03, 2013 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

2013-07-21-1000 Timisoara

anglicky Pozerať
taliansky Pozerať
rumunsky Pozerať

2013-07-20-1800 Timisoara

anglicky Pozerať
taliansky Pozerať
rumunsky Pozerať

2013-07-19 - TV Interview

anglicky Pozerať
anglicky Pozerať
taliansky Pozerať
rumunsky Pozerať
rumunsky Pozerať

2013-07-16-1600-Kinshasa

anglicky Pozerať
francúzky Pozerať
taliansky Pozerať
rumunsky Pozerať

2013-07-14-1530 Kinshasa

anglicky Pozerať
francúzky Pozerať
taliansky Pozerať

2013-07-13-1500-Brazzaville

anglicky Pozerať
francúzky Pozerať
taliansky Pozerať

2013-07-12-1530-Mbuji-Mayi

anglicky Pozerať
francúzky Pozerať
taliansky Pozerať
rumunsky Pozerať

2013-07-11-1430-Kolwezi

anglicky Pozerať
francúzky Pozerať
taliansky Pozerať

2013-07-10-1600-Lubumbashi

anglicky Pozerať
francúzky Pozerať
taliansky Pozerať

2013-07-09-1430-Likasi

anglicky Pozerať
francúzky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, July 07, 2013 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, July 06, 2013 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, June 02, 2013 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, June 01, 2013 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, May 05, 2013 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, May 04, 2013 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, April 07, 2013 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, April 06, 2013 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Montreal, Canada - Part 1

anglicky Pozerať
anglicky Pozerať
anglicky Pozerať
francúzky Pozerať
francúzky Pozerať
francúzky Pozerať
francúzky Pozerať

Montreal, Canada 16. 3. 2013

anglicky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, March 03, 2013 10:00

nemecky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, March 02, 2013 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, February 03, 2013 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, February 02, 2013 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, January 06, 2013 10:00

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Krefeld, Missions-Zentrum, January 05, 2013 19:30

anglicky Pozerať
nemecky Pozerať
francúzky Pozerať
španielsky Pozerať
taliansky Pozerať
česky Pozerať
polsky Pozerať
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
rumunsky Pozerať
portugalsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
rusky Pozerať

Palermo 9. 12. 2007

nemecky Pozerať
taliansky Pozerať

Internet Summary - english - April 2007

anglicky Pozerať Stiahnuť (11 MB)
taliansky Pozerať

Internet Summary - english - February 2007

anglicky Pozerať Stiahnuť (12 MB)
taliansky Pozerať
taliansky Pozerať
taliansky Pozerať

1997-03-02-1000 - Krefeld - czech

česky Pozerať
William Branham

Hlbina volá k hlbine

taliansky Pozerať
česky Pozerať Stiahnuť (138 MB)
Televízne vysielania

francúzky Pozerať

maďarsky Pozerať