Free People's mission

Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Heb.13.8

Fiteny:

Wola Piotrowa, Poland, August 11, 1988 19:30

Ewald Frank

Fiteny: Tcheque

Sermons support text
Tcheque Mijery