Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Krefeld, Missions-Zentrum, January 01, 2017 10:00

Krefeld, Missions-Zentrum, December 31, 2016 19:30

Lviv, Good samaritan church, December 17, 2016 18:00

Novinky

Literatura - William Branham

Novinky