Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

Bucharest, Local church, September 17, 2017 19:00

Ewald Frank

Jezik rumunjski

Sermons support text
rumunjski Slušati Download
engleski Slušati Download
rumunjski Gledati
engleski Gledati