Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Други страни

Bucharest, Local church, September 17, 2017 19:00

Ewald Frank

Език: Румънски

Sermons support text
Румънски Слушайте Изтегли
Английски Слушайте Изтегли
Румънски Гледайте
Английски Гледайте