Wolna Misja Ludowa

Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki.Heb.13.8

Język:

Bucharest, Local church, September 17, 2017 19:00

Ewald Frank

Język: angielski

Sermons support text
rumuński Słuchaj Pobierz
angielski Słuchaj Pobierz
rumuński Oglądaj
angielski Oglądaj