Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Bucharest, Local church, September 17, 2017 19:00

Ewald Frank


Loading the player ...


anglicky Počúvať Stiahnuť MP3 Pozerať
rumunsky Počúvať Stiahnuť MP3 Pozerať