Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik