Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Televizní vysílání č. 460 - 463

Ewald Frank

Jezik češki

Sermons support text