Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Lubumbashi, Mampala Tabernacle, July 13, 2015 17:00

Ewald Frank

Език: Италиански

Sermons support text
Английски Гледайте
Френски Гледайте
Италиански Гледайте