Ujumbe ya watu wa uhuru

Yesu Kristo ni sawa sawa Jana, leo na hata milele. Ebr.13.8

Lugha:

Krefeld, Missions-Zentrum, November 05, 2006 10:00

Ewald Frank

Lugha: Kitaliana

Maandiko ina saidia mahubiri
Mjerumani Sikia Jaza
Kingereza Sikia Jaza
Kipolishi Sikia Jaza
Kitcheki Sikia Jaza
Mjerumani Sikia Jaza
Kingereza Sikia Jaza
Kifini Sikia Jaza
Kitaliana Angalia