Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Други страни

Zurich, Volkshaus - Weisser Saal, February 28, 2016 14:00

Ewald Frank

Език: Румънски

Sermons support text
Немски Слушайте Изтегли
Френски Слушайте Изтегли
Чешки Слушайте Изтегли
Немски Гледайте
Френски Гледайте
Английски Гледайте
Румънски Гледайте