Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Abidjan Intervista TV - Ewald Frank

Ewald Frank

Jezik talijanski

Sermons support text