Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Krefeld, Missions-Zentrum, May 03, 2009 10:00

Ewald Frank

Език: Италиански

Sermons support text
Немски Слушайте Изтегли
Унгарски Слушайте Изтегли
Руски Слушайте Изтегли
Испански Слушайте Изтегли
Румънски Слушайте Изтегли
Португалски Слушайте Изтегли
Полски Слушайте Изтегли
Италиански Слушайте Изтегли
Чешки Слушайте Изтегли
Английски Слушайте Изтегли
Френски Слушайте Изтегли
Фински Слушайте Изтегли
Сърбохърватски Слушайте Изтегли
Италиански Гледайте