Ujumbe ya watu wa uhuru

Yesu Kristo ni sawa sawa Jana, leo na hata milele. Ebr.13.8

Lugha:

Inchi ingine

Mauritius, Meeting place, July 13, 2017 16:00

Ewald Frank

Lugha: Kingereza

Maandiko ina saidia mahubiri
Mfaransa Sikia Jaza
Kingereza Angalia
Mfaransa Angalia
Kingereza Sikia Jaza