Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Kinshasa, Limete Mission center, July 11, 2007 20:00

Ewald Frank

Jezik engleski

Sermons support text
engleski Slušati Download
talijanski Gledati
francuski Gledati
engleski Gledati