Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Paris, Villeneuve-la-Garenne, April 23, 2017 10:00

Ewald Frank

Jezik francuski

Sermons support text
engleski Gledati
francuski Gledati
rumunjski Gledati
francuski Slušati Download
rumunjski Slušati Download