Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Krefeld, Missions-Zentrum, October 02, 2011 10:00

Ewald Frank

Jazyk: taliansky

Pre korektné prehrávanie audia a videa musíte mať nainštalovaný Prehrávač Flash .
francúzky Počúvať Stiahnuť
taliansky Počúvať Stiahnuť
polsky Počúvať Stiahnuť
rumunsky Počúvať Stiahnuť
rusky Počúvať Stiahnuť
maďarsky Počúvať Stiahnuť
portugalsky Počúvať Stiahnuť
srbo-chorvátsky Počúvať Stiahnuť
anglicky Počúvať Stiahnuť
česky Počúvať Stiahnuť
nemecky Počúvať Stiahnuť
fínsky Počúvať Stiahnuť
taliansky Pozerať