Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Bucharest, Local church, July 16, 1997 10:00

Ewald Frank

Jazyk: italsky

Korektní přehrávání audia a videa vyžaduje nainstalovaný Přehrávač Flash.
italsky Sledovat