Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

Bucharest, Local church, July 16, 1997 10:00

Ewald Frank

Jezik talijanski

Sermons support text
talijanski Gledati