Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Alexandria, Place, June 09, 1991 17:00

Ewald Frank

Jazyk: rumunsky

Pre korektné prehrávanie audia a videa musíte mať nainštalovaný Prehrávač Flash .
anglicky Pozerať
rumunsky Pozerať