Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

Alexandria, Place, June 09, 1991 17:00

Ewald Frank

Jezik rumunjski

Sermons support text
engleski Gledati
rumunjski Gledati