Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Krefeld, Missions-Zentrum, August 02, 2014 19:30

Ewald Frank

Jazyk: česky

Pre korektné prehrávanie audia a videa musíte mať nainštalovaný Prehrávač Flash .
česky Pozerať
maďarsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
anglicky Pozerať
španielsky Pozerať
nemecky Počúvať Stiahnuť
francúzky Počúvať Stiahnuť
anglicky Počúvať Stiahnuť
rumunsky Počúvať Stiahnuť
česky Počúvať Stiahnuť
polsky Pozerať
taliansky Pozerať
nemecky Pozerať
portugalsky Pozerať
rumunsky Pozerať
rusky Pozerať
rusky Počúvať Stiahnuť
maďarsky Počúvať Stiahnuť
španielsky Počúvať Stiahnuť
portugalsky Počúvať Stiahnuť