Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

Bucharest, Local church, July 19, 2013 18:00

Ewald Frank

Jezik rumunjski

Sermons support text
engleski Gledati
rumunjski Gledati
talijanski Gledati
engleski Gledati
rumunjski Gledati