Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Cele 10 porunci partea a 2-a

Ewald Frank

Jezik rumunjski

Sermons support text