Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Други страни

Zurich, Volkshaus - Weisser Saal, May 29, 2016 14:00

Ewald Frank

Език: Унгарски

Sermons support text
Немски Слушайте Изтегли
Френски Слушайте Изтегли
Румънски Слушайте Изтегли
Чешки Гледайте
Чешки Слушайте Изтегли
Румънски Гледайте
Унгарски Гледайте
Френски Гледайте
Немски Гледайте