Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

2013-07-12-1530-Mbuji-Mayi, July 12, 2013 15:30

Ewald Frank

Език: Английски

Sermons support text
Английски Гледайте
Френски Гледайте
Италиански Гледайте
Румънски Гледайте