Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Krefeld, Missions-Zentrum, January 05, 2019 19:30

Ewald Frank

Език: Румънски

Sermons support text
Италиански Слушайте Изтегли
Чешки Слушайте Изтегли
Полски Слушайте Изтегли
Френски Слушайте Изтегли
Испански Слушайте Изтегли
Унгарски Слушайте Изтегли
Португалски Слушайте Изтегли
Английски Слушайте Изтегли
Немски Слушайте Изтегли
Български Слушайте Изтегли
Руски Слушайте Изтегли
Чешки Гледайте
Немски Гледайте
Френски Гледайте
Румънски Гледайте
Английски Гледайте