Vrye-volksmissie

Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Heb.13:8

Taal:

2016-09-09 - TV Interview - Ouagadougou

Ewald Frank

Taal: engels

Preke bystandsteks