Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

New Delhi, New Delhi, January 12, 2013 18:00

Ewald Frank

Jazyk: anglicky

Korektní přehrávání audia a videa vyžaduje nainstalovaný Přehrávač Flash.
anglicky Sledovat
anglicky Poslouchat Stáhnout