Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

Madeira, Funchal, Madeira, January 09, 2016 11:00

Ewald Frank

Jezik portugalski

Sermons support text
talijanski Gledati
njemački Gledati
portugalski Gledati