Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Ewald Frank

Език: Френски

Sermons support text