Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Video Summary May 2018

Ewald Frank

Jazyk: anglicky

Pre korektné prehrávanie audia a videa musíte mať nainštalovaný Prehrávač Flash .