Ազատ քրիստոնյա մարդկանց առաքելություն

Հիսուս Քրիստոսը նույնն է երեկ, այսօր և հավիտյան: Եբր. 13:8

Լեզու:

Zurich, Volkshaus - Weisser Saal, May 28, 2017 14:00

Ewald Frank

Լեզու: german

Sermons support text
czech լսել Բեռնել
german լսել Բեռնել
french լսել Բեռնել
italian լսել Բեռնել
german դիտել
french դիտել
czech դիտել
english դիտել
romanian դիտել
russian դիտել