Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Krefeld, Missions-Zentrum, April 01, 2017 19:30

Ewald Frank

Език: Румънски

Sermons support text
Чешки Слушайте Изтегли
Унгарски Слушайте Изтегли
Френски Слушайте Изтегли
Италиански Слушайте Изтегли
Английски Слушайте Изтегли
Руски Слушайте Изтегли
Полски Слушайте Изтегли
Румънски Слушайте Изтегли
Сърбохърватски Слушайте Изтегли
Португалски Слушайте Изтегли
Немски Слушайте Изтегли
Испански Слушайте Изтегли
Полски Гледайте
Португалски Гледайте
Румънски Гледайте
Италиански Гледайте
Унгарски Гледайте
Френски Гледайте
Испански Гледайте
Сърбохърватски Гледайте
Чешки Гледайте
Урду Гледайте
Руски Гледайте
Английски Гледайте
Немски Гледайте