Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Krefeld, Missions-Zentrum, July 01, 2018 10:00

Ewald Frank

Jazyk: maďarsky

Pre korektné prehrávanie audia a videa musíte mať nainštalovaný Prehrávač Flash .
rusky Počúvať Stiahnuť
nemecky Počúvať Stiahnuť
bulharsky Počúvať Stiahnuť
francúzky Počúvať Stiahnuť
španielsky Počúvať Stiahnuť
polsky Počúvať Stiahnuť
maďarsky Počúvať Stiahnuť
anglicky Počúvať Stiahnuť
taliansky Počúvať Stiahnuť
srbo-chorvátsky Počúvať Stiahnuť
rumunsky Počúvať Stiahnuť
portugalsky Počúvať Stiahnuť
česky Počúvať Stiahnuť
maďarsky Pozerať
anglicky Pozerať
španielsky Pozerať
portugalsky Pozerať
rumunsky Pozerať
rusky Pozerať