Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Palermo, Hotel Jolly, December 12, 1993 10:00

Ewald Frank

Jezik njemački

Sermons support text
njemački Gledati
talijanski Gledati