Ujumbe ya watu wa uhuru

Yesu Kristo ni sawa sawa Jana, leo na hata milele. Ebr.13.8

Lugha:

Suceava, Place, July 10, 1999 10:00

Ewald Frank

Lugha: Kisolavakia

Maandiko ina saidia mahubiri
Kisolavakia Sikia Jaza
Kisolavakia Angalia Jaza