Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Други страни

Krefeld, Missions-Zentrum, August 03, 2014 10:00

Ewald Frank

Език: Полски

Sermons support text
Италиански Гледайте
Чешки Гледайте
Немски Слушайте Изтегли
Френски Слушайте Изтегли
Румънски Слушайте Изтегли
Английски Слушайте Изтегли
Руски Гледайте
Френски Гледайте
Испански Гледайте
Немски Гледайте
Португалски Гледайте
Румънски Гледайте
Сърбохърватски Гледайте
Английски Гледайте
Унгарски Гледайте
Полски Гледайте
Сърбохърватски Слушайте Изтегли
Чешки Слушайте Изтегли
Руски Слушайте Изтегли
Португалски Слушайте Изтегли
Полски Слушайте Изтегли
Унгарски Слушайте Изтегли