Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Други страни

Zurich, Volkshaus - Weisser Saal, October 30, 2016 14:00

Ewald Frank

Език: Френски

Sermons support text
Немски Слушайте Изтегли
Френски Слушайте Изтегли
Чешки Слушайте Изтегли
Унгарски Слушайте Изтегли
Румънски Слушайте Изтегли
Унгарски Гледайте
Чешки Гледайте
Румънски Гледайте
Френски Гледайте
Немски Гледайте
Руски Гледайте