Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

2014-07-18 - Interview in Nasul Tv, Romania english/romanian

Ewald Frank

Jezik rumunjski

Sermons support text