Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Lyon-Venissieux, Le Rocher, August 20, 2006 09:30

Ewald Frank

Език: Италиански

Sermons support text
Френски Слушайте Изтегли
Италиански Гледайте