Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Guadeloupe, Hotel SALAKO, June 07, 2007 17:00

Ewald Frank

Jezik francuski

Sermons support text
francuski Gledati
engleski Gledati