Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Други страни

Zurich, Volkshaus - Weisser Saal, October 29, 2017 14:00

Ewald Frank

Език: Немски

Sermons support text
Немски Слушайте Изтегли
Чешки Слушайте Изтегли
Румънски Гледайте
Английски Гледайте
Немски Гледайте