Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Kinshasa, DRC, August 08, 2010 10:00

Ewald Frank

Език: Италиански

Sermons support text
Английски Слушайте Изтегли
Италиански Гледайте