Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Krefeld, Missions-Zentrum, November 06, 2016 10:00

Ewald Frank

Език: Италиански

Sermons support text
Френски Слушайте Изтегли
Английски Слушайте Изтегли
Португалски Слушайте Изтегли
Испански Слушайте Изтегли
Руски Слушайте Изтегли
Полски Слушайте Изтегли
Сърбохърватски Слушайте Изтегли
Немски Слушайте Изтегли
Италиански Слушайте Изтегли
Чешки Слушайте Изтегли
Испански Гледайте
Английски Гледайте
Немски Гледайте
Италиански Гледайте
Португалски Гледайте
Унгарски Гледайте
Чешки Гледайте
Френски Гледайте
Полски Гледайте
Сърбохърватски Гледайте
Руски Гледайте