Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Други страни

Zurich, Volkshaus - Weisser Saal, August 28, 2016 14:00

Ewald Frank

Език: Френски

Sermons support text
Чешки Слушайте Изтегли
Немски Слушайте Изтегли
Френски Слушайте Изтегли
Английски Гледайте
Английски Слушайте Изтегли
Румънски Слушайте Изтегли
Унгарски Слушайте Изтегли
Унгарски Гледайте
Румънски Гледайте
Чешки Гледайте
Немски Гледайте
Френски Гледайте