Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Krefeld, Missions-Zentrum, April 06, 2008 10:00

Ewald Frank

Език: Италиански

Sermons support text
Немски Слушайте Изтегли
Френски Слушайте Изтегли
Испански Слушайте Изтегли
Румънски Слушайте Изтегли
Чешки Слушайте Изтегли
Английски Слушайте Изтегли
Руски Слушайте Изтегли
Италиански Слушайте Изтегли
Унгарски Слушайте Изтегли
Полски Слушайте Изтегли
Италиански Гледайте