Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Bucharest, Local church, July 22, 2011 19:00

Ewald Frank

Език: Италиански

Sermons support text
Италиански Гледайте