Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Lisboa, A Voz Do Operário, March 12, 2017 11:00

Ewald Frank

Jezik engleski

Sermons support text
engleski Gledati
portugalski Gledati
portugalski Slušati Download
engleski Slušati Download