Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Zurich, Volkshaus - Weisser Saal, August 27, 2017 14:00

Ewald Frank

Език: Френски

Sermons support text
Немски Слушайте Изтегли
Френски Слушайте Изтегли
Чешки Слушайте Изтегли
Чешки Гледайте
Френски Гледайте
Румънски Гледайте
Немски Гледайте
Италиански Слушайте Изтегли