Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Kinshasa, DRC, August 07, 2010 17:00

Ewald Frank

Jezik francuski

Sermons support text
engleski Slušati Download
francuski Gledati
engleski Gledati
talijanski Gledati