Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Krefeld, Missions-Zentrum, August 05, 2007 10:00

Ewald Frank

Jazyk: taliansky

Pre korektné prehrávanie audia a videa musíte mať nainštalovaný Prehrávač Flash .
česky Počúvať Stiahnuť
nemecky Počúvať Stiahnuť
maďarsky Počúvať Stiahnuť
taliansky Počúvať Stiahnuť
polsky Počúvať Stiahnuť
portugalsky Počúvať Stiahnuť
rumunsky Počúvať Stiahnuť
rusky Počúvať Stiahnuť
španielsky Počúvať Stiahnuť
nemecky Počúvať Stiahnuť
česky Počúvať Stiahnuť
anglicky Počúvať Stiahnuť
anglicky Počúvať Stiahnuť
fínsky Počúvať Stiahnuť
taliansky Pozerať